CES facebookCES twitterCES emailinstagram
Teacher-Courses-bnr.jpg (1910×635)

Further Development Courses for English Language Teachers- Erasmus +Dublin, London, Leeds, Edinburgh and Worthing

Neden CES'i Seçmelisiniz?

CES, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta Dublin, Worthing, Wimbledon, Leeds ve Oxford, Harrogate ve Edinburgh olmak üzere yedi farklı yer seçeneği ile ödüllü bir okuldur. Eğitim ve öğretim için uluslararası bir üne sahibiz. Mükemmel ve özenle seçilmiş aile yanı konaklama olanakları sunuyoruz. Bunun yanında, okullarımızın çoğunda konut imkânı da mevcut. Ayrıca yıl boyu sunduğumuz kültürel ve sosyal programlar da mevcut. EAQUALS ve IALC üyesiyiz.

Neden CES'in sunduğu bir gelişim programını seçmelisiniz?

CES Dublin, İngilizce dil eğitimi için kurulmuş bir merkezdir. Kuruluşundan bu yana CELT (Certificate of English Language Teaching) sertifikasyonu sağlamaktadır. Bu eğitim sertifikası Irish Department of Education tarafından tanınmaktadır ve gerek İrlanda'da gerekse farklı ülkelerde İngilizce dili öğretmenliğinde aranan temel istihdam şartlarından biridir. Ayrıca, Comenius, Grundtvig, CIEP ve Saxony-Anhalt programları aracılığıyla gelişim kursları sunmak üzerine pek çok deneyimimiz oldu.

CES'deki kurslar ve programlar, Anahtar Eylem 1 kapsamında Erasmus+ finansmanı için uygundur.

Bir haftalık ve ki haftalık programlar sunuyoruz..

Erasmus+ nedir? Kapsam altındaki sertifika kurslarımız:
 • Metodoloji ve İngilizce Öğretimi Yaklaşımları (1 hafta)
 • İngilizce Öğretmenleri için Metodoloji ve Dil Gelişimi (2 hafta)
 • Öğretmenler için Dil Gelişimi (1 ve 2 haftalık kurslar)
 • Harmanlanmış Öğrenme (1 hafta ve 2 hafta kursları)
 • CLIL - İçerik ve Dil Entegre Öğrenimi (1 ve 2 haftalık kurslar)
2018 için ek bilgi ve tarihler

Erasmus+ Kapsamında Program Hedefleri:

 Kurslarımız, dil becerilerini yenilemek ve genişletmek ve / veya farklı öğretim yaklaşımlarını ve yöntemlerini analiz etmek, tartışmak ve uygulamak isteyen İngilizce öğretmenleri veya diğer öğretmenler için tasarlanmıştır. Kurslar, farklı Avrupa ülkelerinden meslektaşlar ile tartışma ve fikir paylaşımı için fırsatlar sunar. Oturumlarımız teorik olmaktan ziyade pratiktir ve çeşitli atölye ve iletişim biçimlerini içerir.

Kurslarımızın hem metodoloji bileşenleri hem de dil geliştirme unsurları için dinamik bir yaklaşım içindeyiz. Oturumlarımızı aktif derslerin ve atölye çalışmalarının eklektik bir karışımı ile sunuyoruz. Hedefimiz, katılımcıların oturumlarda yaptıkları her şeyi, kendi öğrenenleri ve sınıflarına uygulayabilmeleri. Aynı zamanda, dil bilgisi ve kelime dağarcığının, çift çalışmaları, grup çalışması, sınıf etkinlikleri gibi çeşitli yollarla kullanımı üzerinde yoğunlaşmaktayız. Tüm ders materyalleri tarafımızdan sağlanmakta. Katılımcılar, program sonunda ülkelerine döndüklerinde çeşitli ELT kitapları, orijinal materyaller ve meslektaşlarından öğrendiklerinden oluşan geniş materyallere sahip olmaktadır.
 

CES'deki amaçlarımız:

 • Katılımcıların öğretmenlik alanındaki deneyimine saygı duyan ve değer veren bir öğrenme ortamı sağlamak.
 • Tartışmalar ve atölye çalışmaları yoluyla katılımcıların tercih ettikleri öğretim yöntem ve tarzları hususunda farkındalık yaratmak.
 • Sınıflarımızı daha etkileşimli, iletişimsel, yaratıcı ve özerk hale getirmeye yönelik fikir ve etkinlikleri paylaşmak.
 • Tartışmayı teşvik etmek, fikirleri sorgulamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine rahat biçimde odaklanmalarına olanak tanıyan bir ortam sağlamak
 • Dil ve kültür arasındaki bağlantının detaylarıyla işlenmesi
 • Katılımcıların kendi dil becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlamak

E-Öğrenme Platformumuz

Kurs katılımcısı kursun tamamlanmasından üç ay sonrasına kadar kılavuzlu e-öğrenme sistemimize katılabilirsin. Kılavuzlu e-öğrenme sistemimiz, öğretim ve öğrenme deneyimini tamamlar. Öğrenci ve / veya öğretmen olarak sisteme erişebileceksiniz. Yani, online platformdan kendi dil gelişiminiz için yararlanabilir veya öğretmenin bakış açısından da incelemelerde bulunabilirsiniz. Bu sayede, kursta gördüklerinizin öğrenicilerinize nasıl faydalı olabileceğine daha rahat karar verebilirsiniz. E-öğrenme platformumuz Europass'a da uyumludur zira bire bir derslerimiz CEFR referans çerçevesinde yer alır..

Kurs Öncesi Hazırlık

 Program başlamadan önce tüm potansiyel katılımcılara bir ihtiyaç analizi anketi gönderilecektir. Bu, her bir katılımcının bireysel ihtiyaçlarını belirlememize yardımcı olacaktır. Kurs kaydı yaptıktan sonra, katılımcılara rehberli e-öğrenme portalımız aracılığıyla bazı ön aktiviteler gönderilecektir.

Erasmus+ Programının Takibi

Kursu tamamlayan öğrencilere, önerilen okuma materyalleri ve faydalı web siteleri sunulacaktır. Katılımcılar, eğiticilere ve akranlarına temas halinde kalmaya teşvik edilmektedir. Bu anlamda, akran ağı kuvvetle teşvik edilecektir. Kurs sonunda katılımcılar malzeme geliştirme konusunda mini bir sunum yapmaya yönlendirilmekte ve katkılarını kendi içlerinde değerlendirmektedirler.

Bunun, katılımcı eve döndükten sonra öğretilen derslerin öz değerlendirmesinde yardımcı olacağını umuyoruz. Her katılımcıya, kursa başlarken e-öğrenme platformumuza giriş yapabilecekleri bir şifre verilmekte. Bu şifre, kursun bitiminden sonra 3 ay daha geçerlidir. Bu sebeple katılımcılarımızı e-öğrenme programımızı kullanmaya yönlendirilmektedir.

 Erasmus + nedir?

Erasmus +, 2014-2020 yılları için Eğitim, Öğretim,  Gençlik ve Spor konularına yönelik Avrupa Birliğini’nin yeni finansman programıdır.
Comenius ve Grundtvig fon programlarının yerini almıştır. Aşağıdakilere biçimde açıklanabilir:
Anahtar Eylem 1 (AE 1) - Bireylerin Hareketliliklerini Öğrenme
Anahtar Eylem 2 (AE 2) - İnovasyon ve İyi Uygulamaların Paylaşılması için İşbirliği
Anahtar Eylem 3 (AE 3) - İdari Destek

CES'deki dersler, Anahtar Eylem 1 (AE 1) kapsamında finanse edilebilmektedir. Bu, yetişkinler eğitiminde hizmet içi eğitim ve hareketlilik eylemi ile ortaokul ve ilkokul personeli için finansman sürecidir.

Değişen nedir?

AE 1 hibe başvuruları için yeni kurallar geçerlidir. Bunlar aşağıdaki gibidir: Bireylerin kuruluşları, yani çalıştıkları okul / kolej / üniversite aracılığıyla başvurmaları gerekir.

 • Bireylerin kuruluşları, yani çalıştıkları okul / kolej / üniversite aracılığıyla başvurmaları gerekir.
 • Finansman için başvuran her okulun personel geliştirme ve Avrupa Birliği fonlarından sorumlu bir şahsa sahip olması gerekir. Zaten yapılmadıysa, bu kişi bir Avrupa Kalkınma Planı hazırlayacaktır. Bu plan, önümüzdeki iki yıl için okulun gelişim ve eğitim planını ve AB'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca AB'nin büyüme stratejisi olan Europe 2020'ye nasıl uyacağını ortaya koymalıdır.
 • YKuruluşunuzun Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı'na kaydolması ve bir PIC numarası alması gerekir. AE 1 kapsamında kurslar veren okulların bir PIC numarasına ihtiyaçları yoktur. Sadece AE 1 fonuna başvuran okulların bir PIC numarası olması gerekir.
 • Okulunuz bir PIC numarası aldıktan sonra, finansman başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru kendi ülkenizin resmi merkezi tarafından onaylanır. Örnek başvuru formunu ve yönergeleri burada bulabilirsiniz..
 • Finansman başvurusu yapmadan önce bir kurs bulmanız gerekmez. Ancak bir kurs seçmeniz ve okulunuzun gelişim planına nasıl uyacağını anlatmanız başvurunuzun onaylanmasına yardımcı olabilir.
 • Bununla birlikte, dersin hedef ülkesini belirtmeniz gerekir; bu, hibe boyutunun belirlenmesinde gereklidir.
 • Başvurunuz, ülkenizin resmi merkezi tarafından onaylandıktan sonra kuruluşunuz kurs kayıtlarına geçilebilir.
Finansman şu şekilde ayrıştırılmıştır:
 • Seyahat masraflarınız
 • Kurs ücreti (günlük 70 € - en fazla 700 €)
 • Konaklama için günlük bir ödenek ve varış ülkesine dayalı yaşam masrafları.

Rezervasyon ve fiyatlar hakkında bilgi için lütfen [email protected] ile iletişime geçin.