CES facebookCES twitterCES emailinstagram
courses-banner7

Akademik Amaçlı İngilizce ve Üniversite Geçiş Toronto

Akademik başarı dil bilgisinden daha fazlasıdır.


CES Toronto şubemizde sunmaya başladığımız English for Academic Purposes (EAP) kursumuz dinleme, okuma, yazma ve konuşma bilgisinin ötesindedir, öğrenciler aynı zamanda etkili çalışma tekniklerini ve bireyler arası kuvvetli iletişim becerilerini geliştiri. 12 haftalık bu kursun bitiminde öğrenciler kuvvetli İngilizce teknikleri gösterir ve Kolej ile Üniversite yaşantısını anlayabilirler. Yenilikçi EAP kursumuz öğrencileri başarı için gereken teknikler konusunda desteklemek için eşsiz bir şekilde tasarlanmıştır.

Kurs Tanımı:

Bu kurs öğrencileri Üniversiteler ve Kolejler gibi Akademik kurumların İngilizce hazırlık sınıflarını okumadan atlamaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler farklı birçok akademik konuda özgürlük kazanmaları için cesaretlendirilir. Öğrenciler seminerlere katılır, sınıf içi atölye çalışmaları yapar, dersler ve sınıf tartışmaları sırasında etkili not tutarlar, proje makale ve rapor yazarlar ve en etkili öğrenme stratejilerine ve araştırma tekniklerine başvururlar. Öğrenciler, basılı yayın ve haberler gibi medya belgelerine eleştirel yaklaşmayı öğrenirler. Öğrenciler Akademik hayatı, zaman planlamayı ve ileri seviye bir eğitimde başarılı olabilmenin bir parçası olarak bütünsel ve ortaklaşa akademik çalışmayı öğrenirler.

Sabah Dersleri 09:00 - 12:35

Çok çeşitli İngilizce tekniksel gelişim yaklaşımına gore öğrenciler farklı birçok akademik yayın ve araştırma bazlı rapor okurlar bu esnada not tutmaya ve taslak hazırlama ile düzenleme becerilerine odaklanırlar. Öğrenciler aynı zamanda resmi sunumlar ve seminer tartışmaları gibi akademik anlamda dinlemeler ve konuşmalar hazırlamayı alıştırma yaparlar ve profesörler ile ünvan sahibi insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenirler. Eleştirel düşünme ve akademik kelime bilgisi de eğitiminizin her aşamasında karşınıza çıkacaktır.

Öğleden Sonra Dersleri 13:20 - 15:45

Örnek olay çalışmaları, proje bazlı ödevler ve grup çalışmalarıyla öğrenciler ileri akademik eğitimde kişisel başarının ve akademik hayatın stratejilerini öğrenirler. İşlenen konular şu alanları içermektedir;

 • Akademik bütünlük ve kaynak aktarmaktan kaçınma
 • Stresi azaltma ve zaman planlaması
 • Öğrenci hakları ve sorumlulukları
 • Online öğrenim ve iletişim
 • Araştırma teknikleri
 • Grup içerisinde etkili çalışma

Öğretme ve Öğrenme Stratejileri
Öğrencilerimizi başarılı olmaları için desteklemek amacıyla çok çeşitli öğretme ve öğrenme yaklaşımı sunuyoruz. Bunlar şu alanları içermektedir;

 • Proje bazlı öğrenim
 • Grup içerisinde birlikte öğrenim
 • Dinleme alıştırmaları yapılan dersler
 • Öğrenci projeleri ve raporları gibi örnek makaleler
 • Her bir öğrenci için online öğrenim destekleri
 • Kolej ve üniversitelerden gelen misafir konuşmacılar tarafından yapılan sözlü sunumlar
 • Akademik portfolyolar
Başarılı Olmak İçin:

Kurs çalışmaları, derse katılım ve sınıft ödevleri final puanınızın %70’ini oluşturmaktadır. Geri kalan % 30’luk kısım ise final sınavınız ve sözlü mülakatınızdan oluşur. Öğrenciler haftalık olarak dört farklı konuda geri bildirim alırlar ( anlama, problem çözme, başvurma ve iletişim) böylece akademik ilerlemeleri takip edilir.

Percentage of Final Mark Categories for Assessment
70% 1 Knowledge and Understanding
How well do I understand?
70% 2 Inquiry and Problem Solving
How can I solve a problem using this knowledge?
70% 3 Application/Making Connections
How and where can I apply this skill?
70% 4 Communication
How well can I communicate my understanding?
30% Final Written Exam and Oral Presentation

Course Timetable

Monday-Friday
Integrated Skills 09:00 – 10:25
Break 10:25 – 10:40
Academic Reading & Writing 10:40 – 12:35
Research Skills Development
Monday-Thursday
Academic Competence Skills 13:05 – 14:10
Break 14:10 - 14:25
Productive Skills Development 14:25 - 12:35
Additional Learning Outcomes
Note Taking Research Writing Skills
Seminar Participation Critical Thinking
Classroom Workshops Formal Presentations
Learning Strategies Project Based Assignments